National

Ce presupune şi care este importanţa auditului intern?

Auditul intern reprezintă o serie de activități și acțiuni corelate, de o importanță extremă în cadrul unei organizații, care are ca scop furnizarea unei evaluări independente a managementului riscului. Acest proces se efectuează în conformitate cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind următoarele reguli: de organizare, de exercitare, reguli de implementare și Codul de etică. 

Vezi, mai departe, ce presupune şi care este importanţa auditului intern:

Scopul auditului intern

 • acest audit intern poate fi exercitat atât de persoane din interiorul organizației, cât și de persoanele din afara organizației.
 • are scopul de a evalua controalele financiare și implicit cele nefinanciare și dacă sunt aplicate corespunzător.
 • de a evalua informațiile financiare și cele nefinanciare ce sunt furnizate conducerii cu scopul cunoașterii realităților din organizația respectivă.
 • dacă activitatea organizației este conformă cu politicile în conform cu prevederile legale.
 • protejarea elementelor patrimoniale și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor.

În Romania, auditul intern se aplică doar în conformitate cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care cuprind următoarele reguli de organizare: definirea persoanelor ce pot exercita activitatea de audit intern, reguli de exercitare, reguli de implementare și Codul de Etică folosit în profesia de auditor intern.

Ce presupune şi care este importanţa auditului intern3
foto: Shutterstock

Obiectivele auditului intern

 • Situația analizată în legătură cu organizația internă și în conformitate cu normele proprii și a celor din legislație
 • Verificarea cu rigoare a activității, în conformitate cu standardelor interne și cu cele impuse prin lege.
 • Identificarea datelor cu caracter financiar și nefinanciar folosite de către manager cu scopul creșterii eficienței activității.
 • Evaluarea activităților desfășurate, motiv pentru care statutul de auditor intern nu poate să fie acordat unei persoane care deține și un alt post.
 • Reexaminarea modalităților de aplicare a strategiilor de securitate, folosite pentru prevenirea fraudelor și pentru pierderile generale.
 • Identificarea operațiunilor de îmbunătățire.
 • Mediul de control intern trebuie testat.
 • Stabilirea procedurilor interne de monitorizare. Mai multe informaţii aici. 

Cerințele mult mai stricte pentru auditul intern

Legea nr. 162/2017 privind auditul intern în România a adus modificări semnificative, ca urmare a adoptării la nivel național a reformei auditului intern din Uniunea Europeană. Ca exemplu de schimbare: o transparență mult mai sportită a rapoartelor de audit intern ale companiilor de interes public etc.

Dacă auditul intern nu este efectuat de către companiile ale căror situații financiare sunt supuse auditului statuar riscă o amendă de la 50.000 la 100.000 lei. Pe lângă aceasta, Legea precizează că cei aleși responsabili pentru coordonarea activității de audit intern trebuie să aibă funcția de auditori financiari activi.

Beneficiile auditului intern

Pentru evidențierea obiectivă a situației în care instituția se afla, auditul intern este foarte benefic. Cu ajutorul acestuia se face o evaluare generală, amănunțită, pornind de la relaționarea între conducere și angajați, relația între colegi, până la organizarea acțiunilor întreprinse și statusul financiar al companiei. Află mai multe de aici. 

Pentru ca procesul să fie făcut ca la carte este necesar ca analiza să fie făcută de o persoană care poate rămâne obiectivă pe parcursul evaluării. Este necesar acest lucru, altfel rezultatele finale nu o să oglindească realitatea. În caz contrar, viitoarele decizii vor fi luate pe baza unor informații false și nu vor duce la dezvoltare.

 

Articole similare

Close