Uniunea Europeana

PREMIERA | U.E. impune primele sanctiuni impotriva atacatorilor cibernetici

În ultimii ani, UE și-a sporit reziliența și capacitatea de a împiedica, descuraja, preveni și combate amenințările cibernetice și activitățile cibernetice răuvoitoare, pentru a proteja securitatea și interesele europene.

Consiliul a decis joi (30 iulie 2020) să impună măsuri restrictive împotriva a șase persoane și trei entități răspunzătoare de diferite atacuri cibernetice sau implicate în acestea. Din ele fac parte tentativa de atac cibernetic împotriva OIAC (Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice) și cele cunoscute de public sub denumirile „WannaCry”„NotPetya”, și „Operation Cloud Hopper”.

Sancțiunile includ o interdicție de călătorie și o înghețare a activelor. În plus, li se interzice persoanelor și entităților din UE să pună fonduri la dispoziția celor incluși pe listă.

Sancțiunile se numără printre opțiunile aflate în setul de instrumente ale UE pentru diplomația cibernetică, menite să prevină, să înfrâneze și să combată activitățile cibernetice răuvoitoare îndreptate împotriva UE sau a statelor sale membre, iar UE a utilizat astăzi pentru prima oară acest instrument. Cadrul juridic pentru măsuri restrictive specifice împotriva atacurilor cibernetice a fost adoptat în mai 2019 și a fost reînnoit recent.

Close